Cadru Legal

Legislatia Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor

 

Legea 132/1999 republicata, privind infiintarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Legea 559/2004 pentru modificarea si completarea Legii 132/1999
Ordinul Nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Legea Nr. 268 din 7 iulie 2009 care reglemeteazã statutul Comitetelor Sectoriale
Ordinul 1455/5122/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
Ordonanþã de Urgentã nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaþiei si cercetãrii

Hotãrâre 885/2010 privind organizarea si funcþionarea Unitãtii Executive a Consiliului National al Calificãrilor si al Formãrii Profesionale a Adultilor
Ordonanþã de Urgentã Nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionalã a Adultilor

Legislatia formarii profesionale a adultilor

 

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata
OG nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000
HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr. 522/2003
HG nr. 1829/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin HG nr.522/2003
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si la ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor (nr. 353/5.202/2003)
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (nr. 501/5.253/2003)
Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 81/3.329/2005 pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale

Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor

 

Codul Muncii al Romaniei – text actualizat la data de 22.12.2005, avandu-se în vedere urmatoarele acte: Legea nr. 480/2003, Legea nr. 541/2003, O.U.G. nr. 65/2005, Legea nr. 371/2005
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
HG nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca
HG nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, 2005-2010
Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobândita în strainatate, în afara sistemului de învatamânt, de cetateni români sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European
Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003
Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.701/2003

Inscrieri

Inscrierile se fac la sediul nostru din Timisoara, str. Dr. Liviu Gabor nr.4
0356-462.024 – Secretariat.
Pentru informatii legate de inscrierea la curs va rugam sa ne trimiteti un email pe urmatoarea adresa:
e-mail: pregatire.profesionala@yahoo.com
telefon:
0726.733.769 – Coordonator curs
0728.027.515 – Director Comercial